DANH MỤC SẢN PHẨM
Tầm nhìn

TẦM NHÌN

“Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm quà tặng khuyến mãi và may mặc phục vụ cho tất cả các doanh nghiệp lớn và nhở “

SỨ MỆNH

“Alpha cam kết mang đến cho các doanh nghiệp sản phẩm chất lượng nhất , hoàn hảo nhất và sáng tạo nhất .Niềm tin và sự hài lòng của bạn là sự thành công của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

Công bằng

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Tuân thủ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Đạo đức

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.